hits

Norges lover

Det er en del som sier det jeg skriver om og legger ut på bloggen ikke er lov. Da ingenting handler om privatliv eller private bilder, og opptak som ikke går under åndsverkloven men kommer inn under ytringsfrihet. Jeg forteller kun om det som de har gjort i sin jobb og det har vært skremmende.

les det i rød skrift.

Er det noen som er blitt krenket her så er det meg og min familie på det groveste av
SAUDA KOMMUNE.

Noen poster mer krenkelse på min blogg og sier det er min far som står for bloggen som er forkastelig i seg selv.

§ 267. Krenkelse av privatlivets fred

Den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Straff etter første ledd kommer ikke til anvendelse på den som bare har deltatt ved teknisk bistand eller distribusjon av et blad eller tidsskrift produsert i riket. Tilsvarende gjelder for kringkastingssendinger.

Straff etter første ledd kan bortfalle dersom meddelelsen var fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig atferd, eller meddelelsen er blitt gjengjeldt ved en krenkelse av privatlivets fred eller en kroppskrenkelse.

Åndsverkloven
§ 54.Reglene i åndsverkloven vil dermed i teorien kunne ramme opptak og gjengivelse av samtaler.
Det vil imidlertid som regel være unaturlig å anse det som sies spontant og uforberedt i løpet av en samtale for åndsverk.

Stillemobbing, lydopptak og bekymringsmelding

Dette er klagen vi sendte til Austarheim skole med lydopptak fra møtene etter på, som ender opp i bekymringsmelding fra rektor Ingunn B. Svandal og helsesøster Tone Rasmussen Birkeland. Rektor har ikke den rette innstillingen til å håndtere noe som helst på en skole da hun er rektor og har ansvar for det som skjer på skolen må hun kunne håndtere mobbeproblem på en ordentlig måte istedenfor å leke skole som hun gjør da hun ikke tar noen ting alvorlig og sender heller en bekymringmelding til barnevernet og overlater alt ansvar til dem så vi får nok med de å gjøre.

Det høres på disse lydfilene (møtene) at rektor Ingunn B. Svandal og lærer Åshild Åbø Eeg med gymlærer Anne Irene ikke har kunnskap eller kompetanse om Indirekte mobbing (stille mobbing) men heller legger all skyld på meg. Legg merke til kveruleringen til lærer om hva er en venn som hun gjentar opptil flere ganger. Til Tross for at klagen gjelder stille mobbing i klassen blir det ikke mye snakk om det. I tillegg har rektor og frøken et truende kroppsspråk ovenfor meg som gjør at jeg ikke turde å si noe annet enn det som de ville høre 
Lydfil. Møte på skolen etter klagen ble sendt

Neste møte på skolen. 28.10.10 minutter inn i møte sier jeg: når jeg spør de andre i klassen så bryr de seg ikke (noe som har pågått i en del år) Stille mobbing. Lærer Åshild snur på setningen og sier det ligger hos meg.
Lydfil. Siste møte på skolen der far blir lurt for og få inn helsesøster

Helsesøster tar meg ut av skolen på en lang kjøretur uten og gi beskjed til min pappa og har løsningen på alt etterpå om hvorfor jeg har hatt vondt i magen et helt år og ikke har venninner i klassen, Tone mente pappa var ensporet som kun så problemer i skolen når problemene lå i hjemmet men kunne ikke svare på hvorfor jeg hadde vondt i magen hver uke dagen rett før gym.   
Lydfil.
Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland sender bekymringsmelding

Rektor sendte bekymringsmelding til barnevernet fordi hun ikke klarer håndtere stillmobbing.
Lydfil. Rektor: Ingunn B. Svandal sender bekymringsmelding

Pøblene i Sauda

Sauda

Knut Atle Seim: Leder for Nav Forvaltning Rogaland Sauda. Han får ny jobb som barnevernsleder 1. april i 2017 men blir sparket etter 10 måneder i jobben for alle overgrepene han er ansvarlig for som sjef. Han har ikke kompetanse eller utdannelse til å jobbe i barnevernet men likevel så blir han jo ansatt, det var gjennom Aina Olene Tveit han fikk jobben. Men nå blir han daglig leder\redaktør i ryfylke avis. Samtidig som han er leder i Sauda Høyre parti. Driver og: Seim Tekst & Foto som fort kan komme i konflikt med ryfylke avis.

Hege Michalsen: Var tidligere sjef i barnevernet som nå er redusert til bare fagansvarlig. Når det er rettsak så har hun ikke utdannelse/kompetanse til å føre en barnevernssak, er også veldig usikker på om hun har den utdannelsen og kompetanse til å jobbe i barnevernet da hun må ansette en dyr konsulent hele tiden (Hege Braseth). Hun har fått sparken en del ganger som barnevernsjef men likevel får hun jobben igjen når alt bråket rundt henne har lagt seg, det har skjedd mer enn 3 ganger. Hun og Roger Haraldsen laget en falsk bekymringsmelding i sammen etter Solveig Steinsland og Synne Fatnes Skorpe ble meldt til fylkesmannen og fikk sparken.

Hege Braseth: Hun driver sitt eget firma på Karmøy og leier seg ut som konsulent til barnevernet. Hege Braseth er en hevngjerrig dame og kommer bare med hat utsagn og hun liker ikke å tape nemnd saker, tape hu så fortsetter hun trakassere og ødelegge familien til det ikke er mer igjen og har gjerne med seg politi da løgn som hun frembringer gjør folk veldig fortvilet.

Aina Olene Tveit: Ania er kommunalsjef i Sauda. Hun sier selv at ?barneverntjenesten har alltid det for øya og ivareta barnets beste? DET ER TULL. Barneverntjenesten er ikke der for og ivareta barnets beste, de er der for og ødelegge barnets beste og ødelegge familien til de er helt knust av smerte. Undersøker heller ikke om barnevernet følger loven som er en av hennes oppgaver. Alle enheter som er underlagt kommunalsjefen

Thomas Breivik: Thomas er politi og jobber på lensmannskontoret i Sauda og har et ansvar ovenfor alle anmeldelser som blir sendt inn men som lensmann så henlegger han alle saker som blir sendt inn uten å undersøke, da samtlige på denne siden ble anmeldt for lovbrudd. Alle som er nevnt på denne siden er gode venner av Thomas Breivik som er en selvfølge at ikke trenger noen undersøkelse om at loven ble fulgt. Thomas hadde nok en soleklar rolle i arrestasjonen og ransakingen av huset vårt da de tok alle pc er, mobiler osv? og drog ut tiden før vi fikk de igjen da han hadde en del utstyr på sitt kontor i noen måneder før det ble sendt videre, det tok over et halvt år før vi fikk utstyret tilbake. Han er og årsaken til at vi ble uthengt som kriminelle i bygda med kun 4500 innbyggere da han ikke kunne forholde seg som en lovens mann. Det er vist kjekkere å spille på jobb pc`en og heve lønninger en og gjøre jobben sin.

Solveig Steinsland: Solveig og Synne Fatnes Skorpe var saksbehandlere i barnevernet og var med 2 politi på hjemmebesøk hos oss. Solveig snakket med meg (jeg ville ikke) men jeg ble tvunget likevel. Hun ville ha det til at jeg skulle huske skolen sin versjon og at det ikke fantes mobbing på Austarheim skole. Fatter ikke at hun fikk jobb i barnevernet da hun ikke har utdanning og kompetanse. Solveig skremte ut vitne til pappa når de var hos oss for så å komme med noen grove beskyldninger som at jeg befølte pappa men da hadde vi ikke noen vitner for hun hadde de jaget avgårde.Disse to jentungene fikk smake sin egen medisin da det ble sendt bekymringsmelding til fylkesmannen da ble det mye sykdom i en periode og de måtte slutte i barnevernet. Solveig har nå begynt i ny jobb som lærer assistent hos fløgstad skole som hun heller ikke har utdannelse eller kompetanse til.

Roger Haraldsen: Roger jobber hos Sauda Vgs som miljøarbeider men har ingen utdannelse faglig og han er barndomsvenner med Hege Michalsen (Tidligere barnevernsjef) og er mye i sammen på fritiden så de samarbeider en del. Han var med på å sende falsk bekymringsmelding med grove beskyldninger på oss i samarbeid med Hege Michalsen som visstnok er sjelevennen. Han og mange andre er hjelperne til barnevernet (Hege Michalsen) og politiet (Thomas Breivik) i Sauda. Det er merkelig hvordan Sauda egentlig fungerer. Hadde dommeren hørt barne avhørene så hadde Roger blitt tatt for falsk forklaring i retten. Men dommeren hadde ikke tid til det.

Åshild Åbø Eeg: Åshild er lærer på Austarheim skole og er gift med Øyvind Åbø Eeg som er lærer på ungdomsskolen som var etter meg som en klegg. Åshild var med på alle møter på skolen og kverulerte på alt og tar ingenting alvorlig i skolen og hun har heller ikke kompetanse til å håndtere Indirekte mobbing (Skjult mobbing) i skolen

Ingunn B. Svandal: Ingunn er rektor på Austarheim skole og tidligere lærer på Risvold skole. Gift med skolesjefen Jakob Svandal i Sauda. Ingunn har ikke kompetanse til å ta et ansvar for det som skjer på skolen, skjult mobbing vet hun ikke hvordan hun skal håndtere og da er det jo litt rart at hun som rektor ikke klarer og sette seg inn i hva det innebærer men heller sender bekymringsmelding til barnevernet.   

Tone Rasmussen Birkeland: Tone er helsesøster på Austarheim skole og er gift med ordføreren i Sauda. Tone har veldig tett kontakt med barnevernet og de snakker seg veldig i mellom. I Sauda så finnes det ikke noe som heter taushetsplikt for i Sauda så snakker alle seg i mellom. Rykter sprer seg fortere enn man tror i Sauda.

Synne fatnes Skorpe: Synne var saksbehandler i Sauda Barnevern og var også med på hjemmebesøk oss hos sammen med Solveig Steinsland med  to fra politiet. Disse to jentungene fikk smake sin egen medisin da det ble sendt bekymringsmelding til fylkesmannen, da ble det mye sykdom i en periode og de måtte slutte i barnevernet.  

Merete Herheim: Merete Jobber/jobba i Barne og familieteamet og har også veldig tett kontakt med barnevernet og skole. Merete og barnevernet har jo kontor i samme bygning så det er jo vegg i vegg der også. Monica Herheim er i familie med Merete og har tidligere jobbet i barnevernet og var innblanda i vårs sak for noen år tilbake som forlangte iq test av min far av Psykolog: Anita Kvilhaug. Ble såvidt godkjent som far. Merete er også med i noe så heter MOT, på ungdomsskolen der jeg valgte å trekke meg vekk fordi jeg ikke ville være i kontakt med hun. MOT står for det motsatte av det Merete gjorde mot meg.

Wictor juul: Wictor Juul får jobben som rådmann 30. april 2013 i Sauda kommune og er Gift med Hilde Folkvord Juul som er rådgiver ved utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Sølvi Ona Gjul er i nær slekt med Wictor Juul og er utdanningsdirektør ved avdeling utdanning hos fylkesmannen. Klagen som ble sendt angående mobbing ble bare videresendt tilbake til rådmannen i Sauda som henla saken. Etter 4 år som rådmann har han ikke klart å følge opp  det ansvaret han har med og påse at kommunalsjef Aina Olene Tveit følger opp og påser at barnevernet følger loven, som ikke ble gjort. Det er dårligt lederskap fra en rådmann. Wictor ble nok nervøs når ingen kommunalsjefer er blitt fulgt opp av han som rådmann. Slutter i all stillhet og begynner som rådmann i Hjelmeland 01.04.2017

5 råd til deg som er blitt kidnappet av barnevernet

5 råd til deg som er kidnappet av barnevernet og plassert i fosterhjem, institusjon/barnehjem eller beredskapshjem osv... mot din egen vilje.

  1. Når du bor på fosterhjem, institusjon/barnehjem eller beredskapshjem så gjør motstand. Du ønsker ikke bo oss noen andre enn hos din egen familie. Ikke snakk med folk du ikke ønsker å snakke med, ta kontakt med en advokat om det er mulig for deg.

  2. Hvis du har blitt tatt ut av hjemmet på falske grunnlag slik som meg så gjør som meg og få det ned i media for eksempel skriv på facebook eller lag en blogg der du skriver om alt så skjer og husk å ha med navnene på alle som har gjort livet ditt tøft og vanskelig.

  3. Kan være lurt å sette mobilen på opptak hvis du kommer i kontakt med en du ikke ønsker sånn som de du bor sammen med eller barnevernet slik at du har et bevis på ka de har sagt hvis de motsier det senere. Sett på lydopptak generelt i alle møter med det offentlige. 

  4. Vær alltid bevisst på at du har en stemme oppi det hele selv når du ikke blir hørt eller respektert. Må du bare sette ned foten og høre på din egen stemme og gjøre det du selv vil.

  5. Gi faen i alt. Det er ikke du som har bestemt at du skal bo hjemmefra og du har heller ikke blitt hørt noen plass. Dritt i de reglene barnevernet kommer med for de er ikke viktige i det hele tatt. Barnevernet respekterer ikke dine ønsker og bryr seg ikke en shit om hva du sier. Når du blir tatt fra hjemmet ditt og familien din så skal du gjør motstand og du skal ikke respektere at det er sånn. Du skal bestemme over deg selv, ingen andre enn familien din skal få sette en finger på deg.

Når jeg bodde i fosterhjem så var det ingenting jeg brydde meg om annet en å komme hjem til familien min som jeg er evig glad i. Jeg blogget nesten vær dag om alt som skjedde selv om barnevernet kom med trusler om at jeg skulle legge ned bloggen hvis ikke skulle de anmelde meg. "Javel sett i gang" for de kommer uansett ingen vei med det. Hvis du har noe du lurer på angående dette innlegget eller hvis du har noe annet du lurer på så kommenter du bare så svarer jeg så fort jeg kan.

Kriminalitet i barnevernet

De siste innleggene jeg har lagt ut har jo vært et bevis på all faenskapen Sauda kommune gjør. Barnevernet I Sauda har ingen utdannelse eller kompetanse sier fylkesmannen så hvorfor de jobber i barnevernet må jo vær dagens spørsmål. Sauda kommune ansetter bare folk og tenker ikke på hva konsekvenser det kan føre til. (Hege Braseth og Hege Michalsen) ødelegger og ødelegger familie og barn men det er jo ingen som reagerer og setter en stopper for det. Knut Atle Seim er den nye sjefen i barnevernet, og i Sauda ryfylke står det at barnevernet, kommunen lover bedring. (HAHA ler høyt) Skal Knut Atle Seim gjenoppta alle gamle sakene da, det tror jeg ikke på.

Har han kompetanse eller utdannelse innenfor barnevern?? det betviles sterkt da han ikke har reagert på noen ting etter et halvt år i denne stillingen før fylkesmannen kom med sin dom over kommunen. Knut Atle Seim fikk barnevernsjef stillingen gjennom venner som styrer i kommunen, kommunalsjef helse og omsorg (Aina Olene Tveit som selv ikke har utdannelse) i Sauda kommune da han bare er høyre politiker uten noe form for kompetanse eller utdannelse innen dette fagområde, stillingen ble ikke utlyst som det skal gjøres.

Sauda kommune er akkurat som et land der en har egen statsminister (Hege Michalsen) og kan gjøre hva hun vil når som helst. Sauda barnevern/kommune har makten over alle og med en gang Hege Braseth og Hege Michalsen eller andre som styrer i kommunen sier hopp så må alle hoppe hvis ikke så er man i fare for og miste barna sine og man har tapt. Hele bloggen min er vel nok et bevis på at noen i Sauda kommune ikke er riktige i hode, så se nå å få ut fingen å gjør noe med de kriminelle i kommunen. Jeg har opplevd nok så mye at jeg sliter allerede i hverdagen på grunn av barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) og jeg vil ikke at andre skal bli utsatt for det samme som jeg og min familie blei selv om det er mange som har fått et ødelagt liv på grunn av barnevernet for de ødelegger jo familier hver dag.

Myndighetene har ikke empati eller MOT til å stoppe barnevernet. HVORFOR? Barnevernet begår jo så masse kriminelt å likevel så støtter myndighetene barnevernet. Hva er det godt for? Barnevernet tar jo sjelen ut av et barn, smisker og lokker dem til ting de ikke vil men jeg har fått nok motgang til at det ikke skjer meg igjen. Det skjedde med meg en gang da barnevernet kidnappet meg og min familie første gang, da var jeg helt nedpå og hadde ingen peiling på hva som skjedde. Vi har et sløvt barnevernssystem og jeg støtter det ikke for jeg er imot og jeg vil gjøre noe med det sånn som det er idag. Jeg vil ikke sitte på benken å ikke gjøre noenting. Jeg vil ikke se at flere og flere familier og barn blir torturert hver dag for det minner meg bare på sånn jeg og min familie ble behandlet.

Få opp øynene og sett en stopper for Sauda kommune, Aina Olene Tveit som er kommunalsjef og tror hun har styring med Sauda barnevern men har det ikke. Det sier fylkesmannen.

Hjemmebesøk, bekymringsmelding og lydopptak

Austarheim Skule sender bekymringsmelding etter klage på mobbing.
19.06.2015 Første møte med barnevern.mp3
På grunn av dette urolige møte må Sauda barnevern ha politi med på neste besøk.
24.06.2015 Barnevernet kommer hjem med politi hiver ut wenke min anstand. lydfil


Referatet 24.06.2015 til Steinsland stemmer ikke med opptaketUt av dette møte 24.06.2015 blir det sendt ny bekymringsmelding fra politiet.
Statistisk sentralbyrå // Pappas innlegg

Dette er tall fra Hege Michalsen som barnevernsjef.
Jeg går utfra at alle får den samme behandlingen som vi fikk i Sauda. 
Det vil si har du unger som krever litt ekstra av skolen og ikke får det, så står du på. Blir ungene mobbet i tillegg tar du opp det med skolen på austarheim skole \v rektor: Ingunn B. Svandal, Åsilhd Åbø Eeg og helsesøster Tone Rasmussen Birkeland ble ikke det tolerert og sendte bekymringsmelding til sin venninne Hege Michalsen i barnevernet?... RESTEN KAN LESES NEDOVER I BLOGGEN. Da kan disse tallene umulig stemme for denne lille bygda, og på toppen av det hele har de ikke kompetanse eller utdannelse. Her må lege - barnevern - politi - undersøke hode på Hege Michalsen da tallene flyter fritt omkring.      

Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå det er vanvittige tall fra dene lille bygda.

År

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Brutto driftsutgifter funksjon 244

3436

4055

5129

6534

4501

5754

Brutto driftsutgifter funksjon 251

1410

1347

1336

1022

757

484

Brutto driftsutgifter funksjon 252

4745

5192

5320

4492

7265

7986

Netto driftsutgifter til funksjon 244, 251, 252

9001

8752

9919

10423

10797

12519

Netto driftutgifter funksjon 244

2925

3134

4144

5545

3311

4704

Netto driftsutgifter funksjon 251

1384

1344

1336

1022

757

484

Netto driftsutgifter funksjon 252

4692

4274

4439

3856

6729

7331

Barn med melding

..

..

60

56

50

60

Barn med melding 0-5 år

..

..

14

17

15

14

Barn med melding 6-12 år

..

..

21

16

15

21

Barn med melding 13-17 år

..

..

22

20

19

22

Meldinger i alt

..

..

70

63

58

73

Antall meldinger barn 0-5 år

..

..

18

21

16

18

Antall meldinger barn 6-12 år

..

..

23

16

17

26

Antall meldinger barn 13-17 år

..

..

26

23

24

26

Meldinger som gikk til undersøkelse

..

..

58

50

52

67

Meldinger med behandlingstid innen 7 dager

..

..

69

63

58

72

Barn med undersøkelse eller tiltak

114

125

135

108

90

98

Barn med undersøkelse

..

..

63

61

47

67

Undersøkelser i alt

76

81

72

71

57

79

Undersøkelser startet

..

..

58

50

52

67

Undersøkelser avsluttet

64

69

49

65

45

62

Undersøkelser som førte til tiltak

47

53

23

31

19

19

Undersøkelser henlagt etter barnevernstjenestens vurdering

..

..

18

17

21

27

Undersøkelser henlagt etter partens ønske

..

..

..

6

..

12

Undersøkelser henlagt som følge av flytting

..

..

..

11

..

4

Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder

19

21

13

37

6

2

Undersøkelser med behandlingstid over 6 måneder

..

..

8

9

0

0

Barn med tiltak i løpet av året

86

102

108

87

70

54

Barn med bare hjelpetiltak i løpet av året

77

88

92

70

51

36

Barn med omsorgstiltak i løpet av året

9

14

16

17

19

18

Barn med tiltak institusjon i løpet av året

..

..

..

..

4

5

Barn med tiltak fosterhjem i løpet av året

..

..

15

17

23

18

Barn med tiltak beredskapshjem i løpet av året

..

..

..

4

..

4

Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter i løpet av året

..

..

72

58

44

29

Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling i løpet av året

..

..

58

56

36

35

Barn med tiltak tilsyn og kontroll i løpet av året

..

..

11

16

13

5

Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester i løpet av året

..

..

16

24

20

10

Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester i løpet av året

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak bolig i løpet av året

..

..

..

..

..

..

Barn  med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)

64

78

80

64

42

27

Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252)

22

24

28

23

28

27

Barn som ikke er plassert av barnevernet med tiltak (funksjon 251, kan ha hatt funksjon 252 også)

..

..

97

83

66

50

Barn med tiltak per 31.12

63

85

65

58

43

36

Barn med hjelpetiltak per 31.12

54

74

49

42

28

20

Barn med omsorgstiltak per 31.12

9

11

16

16

15

16

Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan

58

71

56

47

38

21

Barn med hjelpetiltak 31.12. med tiltaksplan

..

..

42

32

24

12

Barn med omsorgstiltak 31.12. med omsorgsplan

..

..

14

15

14

9

Barn med tiltak institusjon per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak fosterhjem per 31.12

..

..

14

13

18

14

Barn med tiltak beredskapshjem per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak for å styrke foreldreferdigheter per 31.12

..

..

42

32

18

16

Barn med tiltak for å styrke barnets utvikling per 31.12

..

..

31

32

23

21

Barn med tiltak tilsyn og kontroll per 31.12

..

..

..

15

..

5

Barn med tiltak nettverksarbeid/samarbeid med andre tjenester per 31.12

..

..

7

18

8

8

Barn med tiltak undersøkelse og behandling fra andre tjenester per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak bolig per 31.12

..

..

..

..

..

..

Barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) per 31.12

..

..

49

42

20

18

Barn med tiltak som er plassert av barnevernet (funksjon 252) per 31.12

..

..

16

16

23

18

Sum stillinger i alt

5,3

5,8

7,0

5,8

6,1

6,1

Stillinger med fagutdanning

5,0

5,5

6,0

5,5

5,5

5,5

Stillinger knyttet til saksbehandling og administrasjon (funksjon 244)

..

5,8

7,0

5,3

6,1

5,6

Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 251)

..

0,0

..

0,5

..

0,5

Stillinger knyttet til tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 252)

..

..

..

0,0

..

0,0

Stillinger knyttet til saksbehandling og tiltak fra barnevernstjenesten (funksjon 244 unntatt støttefunksjoner, funksjon 251 og 252)

..

..

7,0

5,5

5,5

5,5

System for brukerundersøkelse i barnevernstjenesten

1

..

1

1

1

1

Benyttet brukerundersøkelse siste år

1

..

1

0

0

1

Innført internkontroll i barnevernstjenesten

1

..

1

1

1

1

Barnevernstjenesten organisert i interkommunalt samarbeid

0

..

0

0

0

0

Barnevernstjenesten organisert i NAV

0

..

0

0

0

0

Antall 0-5 år

292

318

307

303

302

312

Antall 6-12 år

..

..

368

391

397

430

Antall 13-17 år

353

334

334

302

282

272

Antall barn 0-17 år

1008

1010

1009

996

981

1014

Antall barn 0-22 år

1354

1356

1352

1324

1310

1347

Folkemengde i alt

4754

4745

4760

4756

4710

4760

MVA-refusjon drift, barnevern

84

78

112

114

95

504

MVA-refusjon investering, barnevern

0

0

0

..

..

..

Sauda barnevern/kommunen uten styring

Nå har fylkesmannen laga ein rapport med undersøkingssaken i Sauda barnevern og kommunen sitt arbeid og der fant de masse som var galt akkurat som jeg har sagt. Barnevernet i Sauda er ikke riktige i hode, ingen av dem er det Hege Braseth, Hege Michalsen, Synne fatnes skorpe, Solveig Steinsland, Roger Haraldsen, Åshild Åbø Eeg, Tone Rasmussen Birkeland, Tomas Breivik, Ingunn B. Svandal og Knut atle Seim. Det er ikke bare de lovene og reglene de har brutt men andre lover også som tydeligvis ikke står i det dokument med fylkesmannen. Jeg må bare få meddele at Hege Braseth fortsatt jobber i Sauda barnevern for de er slått seg i sammen Suldal kommune, for i sist innlegg skrev jeg at Hege Braseth var ansatt i barnevernet i Suldal men det er bare det at Sauda og Suldal har slått seg sammen. Hege Braseth vet å utnytter disse feilene i kommunen og pengene bytter konto med påskudd om at det er (til barns beste) standerord i barnevern.

Det er helt umulig at det finnes så mye dårlige foreldre på en og samme plass som disse damene vil ha det til (Hege Braseth og Hege Michalsen) ser vi på statistikken så er det helt vanvittig hvor mange unger som er blitt tatt ut av sine hjem i Sauda. Hege Michalsen har blitt sparket fra stillingen som barnevernsjef tre ganger tidligere for grove feil men kommer stadig tilbake som sjef når det er roet seg igjen, men gjør de samme feilene igjen og må gå som sjef igjen, kaller seg nå fagansvarlig i barnevernet som fylkesmannen sier ikke er noen stilling i barnevernet. Hege Michalsen (tidligere sjef) Knut Atle Seim (barnevernsjef) Aina Olene Tveit (Kommunalsjef) vil ikke ta ansvar over økonomi eller regler\ lover.

Når ingen tar ansvar kan Hege Braseth, Hege Michalsen herje og gjøre som de vil uten og dokumentere noenting som helst, det som blir skrevet av disse damene er sine egne synsinger og meninger om familier som ikke har rot i virkeligheten. Så mange dårlige familier finnes ikke før disse damene har vært inne i hjemmene med trusler og politiet på slep som det ikke er grunnlag for (feil bruk av ressurser igjen)

Kompetanse.
Fylkesmannen ser det er mangel på kompetanse blant ansatte, tidligere barnevernsjef Hege Michalsen har ingen kompetanse eller utdannelse som sjef (og kaller seg fagansvarlig!!), man kan da ikke forvente at hun skal dele ut dette til ansatte som da kan se at hun ikke er kompetent til denne stillingen som hun har\hadde. Det at det er mangel på kompetanse speiles igjen i styringen av barnevernet i Sauda. Alle saker skulle derfor vært gjenåpnet og gjennomgått på nytt av fylkesmannen, barn tilbakeført og de ansvarlige stilt for retten for uvettig bruk av skattepengene til folk og løyet i nemnda\retten. Kan ikke være slik at slike folk fra barnevern er fritatt for loven når det lyves i nemnda og rettssaler og det videre er godt dokumentert fra foreldre at det er fabrikkerte beviser som legges frem fra venner av Hege Michalsen. Dokumentet fra fylkesmannen viser og tydelig at det er begått feil over flere år da ansatte ikke har utdannelse eller kompetanse til og gjøre jobben de er satt til.

Oppfordrer alle som er blitt fratatt sine barn i Sauda om og forlange sine saker gjenopptatt men ikke av de samme ufaglerte tantene uten kompetanse eller konsulenter som har et annet formål i sånne saker (å bli rikere på andres bekostning) og ikke minst saksøke kommunen for ødelagt liv og familier. Og husk få med iq testeren som de bruker for og trampe deg lenger ned som ikke sier noenting om deg som mor eller far.  

Det er stillingskrig i Sauda barnevern.
Knut Atle Seim (barnevernsjef) og Hege Michalsen (tidligere sjef)
Ansatte vet ikke hvem som er sjef lenger og kan ikke utføre jobben sin for de har ikke kompetanse eller utdannelse til og bruke sund fornuft engang.

Sauda barnevern/kommune har ingen styring. Dette skriver fylkesmannen.
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Helse%20og%20sosial/Arrangementsdokument/rapport%20sauda.pdf

Som offentlig ansatte må dere tåle berettiget kritikk som alle andre offentlig ansatte som gjør noe galt. Eller er det slik at alle barnevernsansatte er hevet over loven og kan ikke stilles til ansvar (immunitet) for all uretten som blir begått (KRIMINALITET - LYVE I RETTEN - TRAKASSERE - FABRIKERE BEVISER - OVERGREP - OSV?.)  

Frode Omdahl sitt bilde.

Et rop om HJELP

Vi lever i et samfunn der vi har et barnevern som er skadelig for alle som blir rammet av det. Barnevernet drar hjem til familier og forteller hvordan man skal oppdra sitt eget barn som om foreldre ikke er klar over det. De ansatte i barnevernet som kommer hjem til familier har kanskje ikke barn selv en gang, så å komme hjem til familier og fortelle hvordan de skal oppdra sitt eget barn. Det er bare tull.

Barnevernet sier ofte at "Vi er her for barnets beste"  NEI det er ikke sant. Barnevernet er her for å ødelegge barn og familier og håper vel på at man skal få en slags tillit til dem for da blir det enklere for barnevernet og ta bort barna i hjemmet og vil kanskje lokke med chips og sjokolade for og få et nærmere bånd til at barnevernet bare kan snakke dritt om våres egne foreldre og snakke godt om hvor bra fosterforeldre eller institusjoner er bare for og prøve ødelegge familien.
Barnevernet tar barn ut av hjemmet uten noe som helst grunnlag for det. Barn og unge trenger å vær oss dem man elsker mest av alt i verden og det er foreldrene. Barnevernet kidnapper barn med å ta et barn ut av sitt hjem mot sin vilje og bruker tvang. Barnevernet bortfører barna de kidnapper og kan tvinge de på andre måter også. Barnevernet kan lokke et barn til å ta imot godteri eller andre ting som er ønskelig bare for at barnevernet skal få det som de vil og lykkes med jobben og det er menneskehandel.

Folkemord begått av barnevernet i dag, når barnevernet ødelegger og torturerer familie og barn og det blir såpass voldelig at man ser alt svart hvit og kanskje begynner og selvskader seg selv og gjør lagt være ting da mener jeg barnevernet begår folkemord mot barn og familie. Barnevernet mishandler familier som å gå ut med grove trusler og krenker familier eller barn og det kan fort gjort påføre helseskader som kan prege den enkelte hele livet.Ingen barn og unge/familier blir hørt og lyttet til i dagens samfunn og det er så egoistisk. Her står mange 1000 barn og roper om hjelp men ingen tar fatt i problemet, det bare ligger der.  De som er satt til å styre dette landet kan faen meg få ut fingeren å reagere for dette gjelder faktisk liv og død. Ha litt medfølelse for faen.

Og ærlig talt er ikke Solveig Horne til noe hjelp, jeg har sendt inn 2 brev til hun samtidig så har jeg sendt inn til det kongelig hoff og statsminister Erna Solberg for at alle skal lese det. Enten så får jeg bare standard brev tilbake eller så sender Horne kopi til Fylkesmannen men det er jo heller ikke noe tak i fylkesmannen for han har ingen rettigheter eller makt til å gjøre noe som helst så ingenting fungerer jo, så står vi igjen med et system/samfunn som fungerer utrolig dårlig.

Mobberen kom tilbake

Okey det er ei jente i livet mitt som jeg ikke kan fordra. Hun er en av de verste mobberne i Sauda. Jeg blir bare så irritert over henne for hun er en av de mest manipulerende og egoistiske personene jeg har kjent. Hun ødelegger alt for og sette meg i dårlig lys og vil at jeg skal føle meg som verst av alt i verden bare for at hun skal ha et supert liv selv, så er det vel det som skal til for at hun skal føle seg lykkelig nok. Det har seg sånn at folk fra Sauda legger meg til 24/7 enten på snapchat, Facebook eller Instagram og jeg tenker sånn "Hva er det de vil Gjør de dette bare for og krenke meg, og fortelle at det jeg skriver om på bloggen og det jeg har opplevd ikke stemmer i det hele tatt" for hvis det er det de er ute etter så bare dra dere langt vekk og plag (Hege Braseth og Hege Michalsen) heller for jeg tror ærlig talt at de trenger det for og føle på smerten.

Jeg tror det ligger mer bak enn det ser ut som for jeg tror at det har noe med (Hege Braseth og Hege Michalsen) at Saudafolk legge meg til på snapchat, Facebook og instagram, før de henla saken så var det ingen Saudafolk som la meg til på noen sosiale medier så jeg tror det har noe med (Hege Braseth og Hege Michalsen) da at de snakker seg imellom.

Så grunnen for at jeg tar opp dette med hun jenta som jeg ikke kan fordra er for at hun plaget meg mest av alle de som mobbet i Sauda. 6. Januar så hadde jeg venninna mi på besøk og vi la noe ut på Snapchat om at folk skulle adde oss liksom. Hu jenta jeg snakker om hu adda meg på snapchat da og jeg visste ikke at det var hun men jeg hadde selvfølgelig mine anelser så jeg sjekket det ut for jeg var litt usikker så det var henne fra Sauda. Jeg hadde blokka hu fra før men hu har visst laga en ny konto. Men i såfall så var jeg veldig irritert for jeg bare orker ikke de løgnene og påstandene hun kommer med hele tiden. Vi snakket i chat og jeg spurte:

"hvem er du og hvor bor du"

Hun sa hvorfor er du så opptatt av det.

"Jeg vet hvem du er"

Det siste jeg skrev var  "Hvis det er en ting jeg vet så er det at du gjør alt for og ødelegge alt så bare hold deg unna for faen".

Hun sa dette: Eg prøvde ikke å ødelegge noe for deg, eg e glad for at du har venner noen som e glad i deg etter alt som skjedde så unnskyld skal ligge unna.
 

tror du, du kan bare komme her og gjøre som du vil, javel alle kan være venner med alle men det er slettes ikke det du er ute etter. Det vet vi begge to så jeg vet ikke hvem du prøver å lure her men du lurer hvertfall ikke meg med den jævla sjarmen din så stikk og slutt å ødelegge sånn for meg.

Du har jo tidligere kommentert her på bloggen anonymt. Jeg kjenner igjen måten du skriver på. Å være anonym når man skriver som deg og skal prøve å beskytte seg selv for og være en egoist er et lavmål.

Hun prøver å ta fra meg alle vennene mine Stavanger og har har tidligere lykkes med det i Sauda. Hun prøvde å ta fra meg hver eneste venn jeg hadde i Sauda og noen ganger lykkes hun med det, andre ganger ikke. Jeg er så drittlei av opplegget hennes at nå får det faen meg slutte nå får hun ikke ta fra meg mer. Til deg Sauda jente: Skaff deg et liv å slutt å fucke opp andres liv, som du har ødelagt fra før av med mobbing. Du er en jævla overfladisk bitch, du får nok mange venner som er lette og påvirke men alikevel har sine egne tanker om hvordan du oppfører deg. Men samma det, hele Sauda er jo en gjeng med Bitcher så slapp av du er ikke den eneste. Det er jo helt klart at barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) som er de største Bitchene og taperne i Sauda, du lærer vel helt klart av dem.
Det var alt for dette innlegget og gjerne del det videre!
Toonje.blogg.no

GODT NYTTÅR

Jeg er først og fremst glad for at barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) ikke har gått til ny sak. Og ingen som prøver å trenge seg inn dørene for og spre dritt, løgn og påstander de kan skrive om som de kan bruke mot oss. Du som er rammet av barnevernet, husk å vær ops på at alt du sier og gjør kan bli brukt mot deg senere av barnevernet, om du er ung eller gammel betyr ingen ting, alt kan brukes av barnevernet i en ond sammenheng.

Jeg HATER barnevernet og de har bare med å brenna til hælvete for det gjør slettes ikke meg noe (Hege Braseth og Hege Michalsen). Jeg har opplevd så mye vondt og dritt de siste årene at jeg sliter i hverdagen. Jeg sliter med å få sove konsentrere meg på skolen og jeg har lite motivasjon for å gå på skolen også og jeg orker liksom ikke ha det sånn. Det er noen dager der jeg bare vil legge meg ned å bare ligger der hele dagen for jeg er så jævlig sliten. Og det er nok for jeg har vært på skolen og har ingen motivasjon og har alle de fuckings tankene inni meg men jeg prøver jo likevel så når jeg kommer hjem så er det bare at jeg har lyst å legge meg ned å ikke gjøre noe. De tankene her går igjen og igjen og spesielt etter den første kidnappingen så skjedde i Sauda og den andre kidnappingen så skjedde nå nylig i April. Det er de traumene som slår inn mot hjerte mitt hele tiden og tankene som går igjen og igjen.

Jeg gråter mange tårer og pusten slår meg ut. Det er ikke lett å leve et normalt liv når barnevernet er over nakken på oss dag og natt. Jeg føler meg utrygg redd og usikker i håp om at dette ikke vil skje med oss en gang til for det hadde jeg rett og slett ikke klart, vi hadde ikke klart det men likevel så står vi sammen og kjemper oss gjennom smerten alle sammen. Det er (Hege Braseth og Hege Michalsen) og hele Sauda selvfølgelig som har ødelagt våre liv og hvis vi som er rammet av barnevernet hadde hatt rettigheter for å beskytte oss selv og vår familie så hadde vi fått erstatning for all den faenskapen som (Hege Braseth og Hege Michalsen)  har laget i stand. Vi hadde saksøkt Sauda kommune for lengst hvis vi hadde hatt de rettighetene vi elles skulle hatt krav på men nå er det sånn at vi lever i et dritt land som ikke ser helheten i hva barnevernet begår mot barn og familie hverdag nemlig overgrep som skjer daglig. Vi har folk som styrer dette landet med null respekt for oss alle som er rammet av barnevernet.

Synne fatnes skorpe og Solveig steinsland er de som kom hjem til oss. Laget masse påstander og løgn om oss som ikke var sant i det hele tatt. Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland kommer hjem til oss og tror de eier oss og bare kan gjøre som de vil. De kommer faen hjem til oss med politi på dørene? Det er ikke greit. Vi er ikke kriminelle, det er motsatt. Hege Braseth, Hege Michalsen, Synne fatnes, Solveig Steinsland, Ingunn B. Svandal, Åshild Åbø Eeg, Tone Rasmussen Birkeland, Merete Herheim og Tomas Breivik. Det er de som gjør kriminelle handlinger her og som er overgriperen, på barn og familier. Synne Fatnes Skorpe og Solveig steinsland og Hege braseth og Hege Michalsen lager massevis av rykter på oss som ikke er sanne bare for og sette oss i dårlig lys fordi vi er en sånn familie de ikke liker og er bare interessert i å ta hevn og ødelegge oss fordi jeg ble mobbet på skolen. for i Sauda finnes ikke mobbing på skolene. Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland kommer hjem og sier jeg ikke hadde vært utsatt for mobbing i skolen og samtidig mobber de min far for utseendet, vi klaget det inn til fylkesmannen men de sa bare barnevernet ikke mente noe med det.

Politiet i Sauda er helt ubrukelige. Det helt umulig å anmelde noe som helst i Sauda kommune Tomas Breivik henlegger alt og skyver det under teppet. Politiet i Sauda lensmannskontor er voldelige og kan gjøre hva som helst for og gjemmer seg bak lover og regler. Hele Sauda lukker øynene for sannheten og vil mye heller leve på løgn enn og se sannheten i øynene. Politiet drar oss og andre folk ned og er stygge i kjeften mot uskyldige mennesker. (Tomas Breivik) lensmannskontor.

Idag er det år 2018 og jeg har så veldig lyst å si godt nyttår og må 2018 blir et mye bedre år for alle oss som er rammet av barnevernet eller har vært rammet av barnevernet.Mitt år 2017 har vært et helvete, grusomt og forferdelig år må jeg få lovt å si. Jeg har ikke noe tro på at 2018 kommer til å bli et så mye bedre år men det viktigste for meg er å være sammen med min kjære familie og at vi får fred. Jeg vil bringe dere hell å lykke i håp om at dere også skal få fred fra barnevernet for dere alle som har vært rammet eller er rammet av barnevernet nå.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Svarbrevet fra barne og likestillingsministeren

med måten fylkesmannen har håndtert saken din på, sender vi en kopi av brevet ditt til
Statens Helsetilsyn. Det er Statens helsetilsyn som passer på at fylkesmannen gjør sine
tilsynsoppgaver etter loven. Helsetilsynet skal da gå inn i saken og vurdere om fylkesmannen
har gjort jobben sin etter loven.
Vi håper at du blir hørt på og opplever at dine synspunkter er viktige i din sak.
Med hilsen

Hilde Bautz-Holter Geving (e.f.)
seniorrådgiver

Olympia Twenewaa Ahenkorah
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Som dere ser så har jeg fått svarbrev av barn og likestillingsministeren. For det første så er de vanvittige gode til å skjule seg bak sannheten, det vet jeg godt jeg kjenner meg selv med de erfaringene jeg har.

I brevet så står det: "Dine synspunkter er viktig for departementet i vårt arbeid med å utvikle barnevernet, på lik linje med barn og unge som er glad for den hjelpen de har fått fra barnevernet". Det ser ikke sånn ut, at det er så viktig for de med mine synspunkter eller andres synspunkter heller, som er rammet av barnevernet. Barn og likestilingsministeren gjør jo ingen verdens ting for å bidra med noe som helst oppi alt dette kaoset som barnevernet lager i stand. De er jo ikke med på å skape et trygt samfunn/system oppi dette når de bare driter i barn og unge som roper om hjelp for det finnes faktisk flere måter om et rop om hjelp. Det er ganske komplisert dette, jeg vet det men det er egentlig ikke så vanskelig å forstå hvis du bare tar deg tid til å skjønne hvordan vi som er rammet av barnevernet lever idag for det er et vanvittig hælvete.

I brevet står det også at "Norge har signert barnekonvensjonen som forplikter staten til å beskytte barn fra vold og overgrep". Men hva faen? Når man er rammet av det jævla barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) så er det overgrep i stor grad og reine torturen mot barn og familie.  Barnevernet skal høre på det jeg synes og legge vekt på det jeg sier og det er noe de ikke ha gjort i det hele tatt (Hege Braseth og Hege Michalsen). De har prøvd å ødelegger meg og min familie og de har gjort livet mitt til et hælvete.

Det står i brevet at "Barne og likestillingsminister Solveig Horne er opptatt av at barn og foreldre får god hjelp og støtte i hjemmet, for unngå omsorgsovertakelse". Særlig som om hun er opptatt av det når hun ikke engang kan bidra med noenting. Barn og unge skriver inn til barn og likestilingsministeren hver dag men får bare standardbrev tilbake om at dette går videre til fylkesmannen men fylkesmannen har jo ingen rettigheter til å gjøre noe så vi kommer ingen vei. Vi får ikke gjort noenting og barnevernet kan bare leve fritt i løgn og ødelegge barn og familie uten at de får staff men vi som er rammet av barnevernet får staff så det holder i lange baner. Barnevernet stopper aldri med kriminaliteten sin og vil bare fortsette å ødelegge flere og flere familier (Hege Braseth og Hege Michalsen).

Å det er klart jeg er misfornøyd med den jobben du gjør Solveig Horne og fylkesmannen i rogaland som ikke har noen rettigheter eller makt til å gjøre noe med det fuckings barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen). Barnevernet er svindlere og kriminelle overgripere som vil oss bare vondt. Vi må passe oss og være forsiktige når vi har et sånn system som ikke fungerer. Når de som styrer dette landet ikke kan reagere og se at familie og barn har det vondt på grunn av at barnevernet gjør så mye skade og faenskap (Hege Braseth og Hege Michalsen).

Brev til barne og likestilingsministeren

Jeg skreiv et brev til barn og likestilingsministeren Solveig Horne blant annet om min egen sak og de må faen meg reagera. Jeg snakker for meg selv og alle de familiene og barna som er rammet av dette faenskapet barnevernet begår hver eneste dag. Ha litt medfølelse for faen og HJELP oss alle som blir rammet og slått ned av barnevernet. Dette gjelder liv å død, jeg og vi alle kjemper hver eneste dag og vi slår hos fast når jeg/vi er uenige om ting for jeg/vi kjemper for vår egne liv og jeg/vi kjemper for å ha det godt i et fryktelig samfunn og et jævlig dårlig system. Så gjerne les dette brevet som jeg skreiv til barne og likestillingsministeren.

                                           Brev til barne og likestilingsministeren Solveig Horne

Dette brevet er fra en desperat jente på 15 år. Jeg skreiv et tidligere brev til deg når jeg bodde i fosterhjem i Veggli som ligger i Buskerud der stod det blant annet hvordan jeg hadde det og hva som hadde skjedd med meg og min familie osv?.. Jeg skriver et nytt brev til deg for mange grunner 1. Det brevet jeg sendte til deg forrige gang og jeg fikk et standardbrev tilbake. Du sendte brevet mitt videre til fylkesmannen i Stavanger som skulle opprette en tilsynssak men jeg må si det at det tar jævlig lang tid før det skjer noe som helst. Jeg var på møte med fylkesmannen i Oktober i forbindelse med den tilsynssaken og der han stilte meg og broren min 18 spørsmål og det samme skulle han gjøre med flere ungdommer som hadde med Sauda barnevern å gjøre.

Jeg spurte om noen spørsmål selv og det var blant annet: Skal ikke barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) få straff for dette? Fylkesmannen sa at de ikke hadde rettigheter til å gi de noen som helst form for straff ikke en gang å si fyfy kan de gjøre. De kan bare gi beskjed om at sånn og sånn kan de gjøre det bedre i fremtiden (retningslinjer). Jeg skulle på et møte til med fylkesmannen angående den tilsynssaken der jeg skulle fortelle om hele historien min, men det tar jo minst 1 år før det skjer noe og tilogmed da skjer det ingenting for det har seg jo sånn at de har jo ingen rettigheter eller makt til å gjøre noe.

Sauda kommune/barnevern er kriminelle. (Hege Braseth og Hege Michalsen) følger ikke reglene eller lovene men de får ikke straff for det. De får bare ennå en stjerne i boka for hvert barn de kidnapper fra sine kjære hjem og det er på falske grunnlag. Vi som blir rammet av barnevernet har ikke rettigheter til og forsvare hos selv. Og du Solveig Horne som er barne og likestillingsminister burde se helheten i hva barnevernet gjør hver eneste dag mot barn og familie. Våkn opp dere som er satt til å styre dette landet og se helheten i alt det faenskapet barnevernet gjør hver eneste dag mot barn og familie. Vis oss at dere ikke bare har en høy stilling og fet lommebok, men også et godt hjerte og en klok hjerne. Få opp øynene nå da, jeg ber dere. Her står flere barn og unge og skriver til deg Solveig Horne men du sender bare standardbrev tilbake og tar en kopi til fylkesmannen i kommunen man bor i og så er det hans jobb og ta det derfra men hva gjør det en forskjell når han ikke har noen rettigheter eller nok makt til å gjøre noe med det.

Barn og unge fra hele verden gjør hærverk på institusjoner, rømmer fra fosterhjem, institusjoner osv? Men kan dere ikke se at det er et rop om hjelp når man ikke blir hørt noen plass så må man jo gjøre et eller annet for og få oppmerksomhet ved å gjøre hærverk det kan være til stor grad eller liten grad men uansett så er det et rop om HJELP.   

Men folk havner i ungdomsfengsel og langt verre ting, og hva faen har de fortjent dette ved en sånn staff?  Media skriver og skriver om unge folk som kommer fra barneverninstitusjoner om at de har brent ned en institusjon eller knivstukket folk på gaten men media skriver ikke hvorfor disse personene gjør dette. Når man har barnevernet på nakken så fører det til at man blander seg inn i dårlige miljøer på gaten eller langt verre ting som å stjele osv og det er ikke dermed sagt at det er foreldrene sin skyld at de har havnet opp i sånne problemer. Det er jo barnevernet som er det hele problemet her. Barnevernet gjemmer seg bak lover og regler og tror de bare kan hoppe videre akkurat som ingenting har skjedd.  

Det menes og si at Norge er et av verdens tryggeste land nja tror du skal tenke litt på det. Jeg føler meg hvertfall ikke trygg da barnevernet har gjort så samme skade på både meg og familien min og langt flere barn og familier også. Barnevernet kidnapper barn ut av hjemmet, barnevernet driver med menneskehandel med barn, barnevernet driver med mishandling av familie og barn. Barnevernet gjør overgrep mot familier og barn hver eneste dag og dere som sitter og styrer dette landet ser bare på  og tror at det er noe lek men det er det faktisk ikke for det gjelder liv og død. Jeg snakker for meg selv og alle familier og barn som er rammet av barnevernet.

Jeg har lest på nettet om taterne familie og det har jo ikke endret seg noe særlig fra den tid til idag. Samfunnet vi lever i dag er forferdelig. Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) driver med kjøp og salg av barn og unge. De beriker seg på barn og unge og tjener godt på det, Hege Braseth tjener veldig godt på det.  La barnevernet stå til ansvar for all faenskap de har påført meg og min familie og alle andre som er rammet av barnevernet.

Jeg håper at dette ga deg et sterkt inntrykk at nå må det gjøres noe her BARNEVERNET VIL VI HA FULLSTENDIG FJERNET Jeg er jo ikke overbevist om at samfunnet og systemet vil endre seg på noe vis men ta dette brevet med deg videre og ha litt medfølelse for faen.

FÅ OPP ØYNENE og fjern barnevernet for godt. Det er mitt eneste juleønske.

En bok om livshistorien min

Begynnelsen på noe nytt som å skrive en bok om livshistorien min. Jeg vil skrive en bok om livshistorien min med alt som har skjedd med mobbing og alt med barnevernet opp gjennom åra fra begynnelsen til slutten. Jeg vil skrive bok om min livshistorie for jeg føler kanskje ikke at bloggen er nok på en måte, folk fra hele landet går jo på butikken da vil det kanskje være større sjanse for at noen vil lese den boka i stedet for og gå på nettet å lese seg fram til tusenvis av bloggere. Det er ikke bare derfor jeg vil skrive bok om livshistorien min men også fordi jeg har en voldsom sterk vilje i dette. Jeg vil gjøre noe med samfunnet og jeg tror jo ikke at bare av å skrive en bok om livshistorien min kan endre samfunnet sånn den er idag men en start er en start.

Jeg har bare en så sterk vilje i meg med alt dette jeg har blitt utsatt for, og opplevd syke ting med mobbing og de hælvetes folka i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) til at jeg har lyst å skrive en bok om livshistorien min og det er en god ide syns jeg for da når historien min ut til mange andre folk som får lyst å lese livshistorien min. Jeg vet ikke helt da hvordan jeg skal gå frem for og få gitt ut bok? Jeg vet såpass at jeg må skrive ned historien min først men hva skjer etterpå da?

Dette er veldig viktig for meg for ved å skrive en bok akkurat som ved bloggen så får jeg ut aggresjon, sinne og frustrasjon og jeg får uttrykke meg på den måten jeg vil. Jeg får fortelle mine opplevelser og det er viktig at de personene som gjør/har gjort alt faenskapen blir navngitt og blir skrevet om det de gjør i sitt arbeid (Hege Braseth og Hege Michalsen) gjør så masse pur faenskap at nå holder det. Jeg har tenkt en god stund på det med å skrive bok om livshistorien min og nå er tiden inne til at jeg faktisk burde gjøre det mener jeg.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Hjelpeløs


Hege Michalsen https://www.facebook.com/hege.michalsen var tidligere skjef i Sauda barnevern men som nå bare er en liten saksbehandler og Hege Braseth har fått jobb i suldal barnevern som konsulent så hun kan gå å ødelegge flere familier og behandle familier som dritt.

Jeg blir minnet og tenker på det hver dag. Den dagen jeg gråt i flere timer i strekk og det var fortsatt utydelig på hva som hadde skjedd. Jeg og brødrene mine var på skolen i første time og vi visste ingenting og pappa visste heller ingenting så vi gjorde det som vi pleide å gjøre hver morgen og hadde ingen anelse om hva som ventet oss denne dagen. Men plutselig i første time så kom læreren min og hentet meg og broren min rett ut av timen vi måtte ta på sko og jakke for det hun sa var at vi måtte opp på helsekontoret, hun sa ingenting mer. Barnevernet er i samme bygning som helsekontoret/legevakten. Da vi kom frem til helsekontoret så sto det en del folk der og ventet på oss med bil da fikk jeg mine anelser om hva som foregikk. Jeg hadde ikke peiling på hva som skulle skje eller hva som ventet oss. Jeg var redd og usikker på hvordan dette ville gå for jeg visste jo allerede da at barnevernet var noe dritt og at Hege Braseth og Hege Michalsen er noen jævla idioter.

Jeg ringte til pappa mange ganger men som ikke tok tlf og med det samme jeg ringte så følte jeg meg omringet av barnevernet og hun Merete Herheim https://www.facebook.com/merete.herheim som jobber i barn og familie team. Jeg følte meg rett og slett helt hjelpeløs der jeg sto. Det som var problemet her var at pappa også hadde blitt kidnappet og han ble kjørt til Haugesund så jeg kunne ikke få tak i han. Merete Herheim sa at hvis du blir med inn i bilen så kan du få snakke med pappa og diskuterte med meg om det så jeg ble med inn i bilen for og få snakke med pappa men selvfølgelig var det bare noe hun fant på og løy om for og få meg med inn i bilen. Og attergang så måtte jeg tro på det, hvorfor? jeg visste jo at de idiotene var noen løgnere og bedragere. Jeg ville bare vekk, jeg ville bort tenkte jeg fordi jeg ville være med familien min og ikke i hendene på kriminelle folk. Da vi var framme på barnehuset etter en lang kjøretur med de jævlige idiotene Hege Braseth og Merete Herheim og en annen som ble innleid for å kidnappe oss. Jeg og brødrene mine måtte i avhør som var veldig ubehagelig når barnevernet kidnapper oss på falske grunnlag. Vi måtte også på legesjekk som var ubehagelig det også for hva er hensikten med det?

Vi var på barnehuset til 10 på kvelden og senere fikk jeg panikk og var bare helt borte ut av verden for jeg fikk ikke tak i pappa da heller. Og jeg ble bare så redd fordi ingen av oss visste noe om hva som skjedde eller skulle skje med oss. Barnevernet fortalte ingenting. Men etter en stund kom politiet og tok alle mobilene våre og beredskapshjemmet kom og hentet oss og jeg og brødrene mine ble plassert på ulike steder i Stavanger så da ble vi skilt vekk fra hverandre. Vi fikk mobilene tilbake dagen etter men da var mobilen min tappet for strøm og jeg hadde jo ikke laderen med meg for jeg visste ikke at vi skulle bli kidnappet den dagen og vi fikk heller ikke hente de tingene vi trengte. Alt skjedde bare så fort så det var ganske forvirrende. Jeg fikk snakket med pappa til slutt da spurte jeg om hva som hadde skjedd og hvorfor dette hadde skjedd. Etter vi hadde vært på beredskapshjemmet nesten 2 uker så hadde pappa og han eldste broren min vært i nemnda og vi vant saken så da kunne vi komme hjem til familien vår og vi var samlet alle sammen igjen. Vi var på kvadrat før vi reiste da fortalte pappa hos alt sammen at det kom 3 politi med uten uniform hjem til oss og de kom bare rett inn dørene.

Pappa satt i sofaen og merket ingenting da stod det 3 politi foran han og tok han med inn i bilen. Det lå en pistol på gulvet i gangen, åh gud vetta faen hvorfor det ligger en pistol på gulvet i gangen. Altså vi er jo ikke kriminelle men det er jo det barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen vil at folk skal tro om oss. Det stod jo politibiler utenfor huset vårt en hel dag så hva tenker folk når de går forbi jo de vil tenke masse dritt om oss som ikke er sant. Det er jo Barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen som er kriminelle her bare se på hvor mye skade og kriminelt de har gjort allerede men de blir jo ikke tatt på noe slags måtte fordi de har så uendelig med makt at de kan lyve og si hva enn de vil uten å bli tatt for det. Det er jo ikke rettferdig system. Pappa ble plassert i en fengselscelle men kom ut dagen etter da hadde han fått kontakt med advokaten. Når vi kom hjem så var alt borte alle pc, mobiler, harddisker og alle dagbøkene mine var borte vekk fordi politiet hadde ransaket huset vårt. Vi fikk ikke tingene våre tilbake før det hadde gått et halvt år. Og gjett hvem som stod bak kidnappingen og alt det som skjedde den måneden der jo det var Hege Michalsen og vennen Roger Haraldsen https://www.facebook.com/roger.haraldsen1 som hadde laget en falsk grov bekymringsmelding på oss. Roger haraldsen var lærer på VGs og var læreren til eldste broren min.

Etter dette gikk det mange rykter i den lille bygda. Det stod jo politibiler utenfor huset vårt en hel dag. Vi er jo ikke kriminelle. Etter denne traumatiske opplevelsen og alt så skjedde før der igjen hadde vi ikke lyst å bo i Sauda lenger for det var så mange falske folk.

(Hege Michalsen og Hege Braseth) er noen jævla idioter. De drittsekkene kan bare brenna til hælvete.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Mobbing på Austarheim skole i Sauda

Ingunn B. Svandal er rektor https://www.facebook.com/ingunn.b.svandal ved Austarheim skole og er gift med Jakob Svandal som er skolesjef i Sauda kommune. Og Lærer Åshild Åbø Eeg https://www.facebook.com/ashildae?ref=br_rs  og er gift med lærer Øyvind Amlid Eeg på ungdomsskolen https://www.facebook.com/oaaml var lærer på skolen og de var ikke i stand til å takle mobbingen på skolen og vi var på mange møter og de hadde en truede kroppsadferd, jeg turte jo ikke si noe annet enn det de ville høre. Jeg var redd og hadde ikke lyst å dra på skolen. Rektor Ingunn B. Svandal kom opp med en ide med å bringe inn helsesøster Tone Rassmusen Birkeland https://www.facebook.com/tone.r.birkeland som skulle undersøke forholdene med medelevene om hvorfor jeg ikke hadde venninner i klassen. Helsesøster tok meg med på en lang biltur uten samtykke fra min far det var på denne bilturen Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland lurte meg ved å si at hun hadde taushetsplikt jeg spurte henne om hun skulle si det videre om det vi hadde snakket om men da sa hun at hun lovet hun ikke skulle si noe og at hun hadde taushetsplikt men det hun ikke sa var at hun også har opplysningsplikt som overgår taushetsplikten. Det jeg fortalte til henne var at jeg synes lærer Åshild Åbø Egg hadde blitt strengere etter at de mottok klagen på stille mobbing.

Etter bilturen så jeg Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland gå inn til lærerkontoret i gangen og når jeg var på vei til klasserommet så jeg lærer Åshild Åbø Egg gikk inn på lærerkontoret i gangen. Dagen etter så ble jeg innkalt til et møte med rektor Ingunn B. Svandal og læreren Åshild Åbø Eeg og de fortalte meg og spurte meg ut akkurat på samme måte som helsesøster Tone Rasmussen Birkeland gjorde det var da jeg fant ut at hun hadde brutt taushetsplikten og jeg mistet tilliten til helsesøster som jeg stolte på. Rektoren og læreren hadde en truende adferd på det møtet, jeg var alene på skolen og jeg var redd og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Etter den dagen så var jeg ikke helt meg selv fordi jeg hadde vondt i magen og og hadde ikke noe lyst å dra på skolen dagen etter.  

Vi sendte inn en klage på skolen da Rektoren ikke ville ta hånd om mobbingen og ta dette på alvor. Når skolen ikke ville reagere så sendte vi den videre til fylkesmannen, fylkesmannen sender det i retur til rådmannen Wictor Juul  https://www.facebook.com/wictor.juul og han hennlegger alt for mobbing finnes ikke i hans kommune. Etter dette slutter han som rådmann i Sauda og jobber nå som rådmann i nabokommunen. Så sendte vi en kopi til ordføreren men han er da gift med helsesøster Tone Rasmussen Birkeland. Rådmann Wictor Juul er gift med Hilde Folkvord Juul som er rådgiver ved utdanningsavdelingen hos fylkesmannen. Så her er det mange inhabile folk.

Helsesøster Tone Rasmussen Birkeland ringer til pappa og sier at grunnen for at jeg, Tonje har vondt i magen er: når jeg  ser en tom ølboks på bordet hjemme så forbinder jeg det med moren min og ser tilbake i tid. Dette er helt tåpelig av helsesøster å påstå sånne ting og hun hadde heller ikke spurt meg om det faktisk var grunnen for at jeg fikk vondt i magen. Jeg hadde vondt i magen i et helt år og spesielt de dagene rett før vi skulle ha gym time på skolen. Jeg hatet gym og gruet meg hver dag for å ha gym. Etterpå mente Helsesøster Tone Birkeland Rasmussen at hun hadde løst hele saken og sendte bekymringsmelding til barnevernet. Rektor Ingunn B. Svandal gjorde det samme men hun truet først med det.

DEL GJERNE VIDERE

Vi blogges, toonje.blogg.no

Hva trenger man fylkesmannen til

Dette er et stort samfunn med mange maktsyke folk (Hege Braseth og Hege Michalsen) og vi har ikke de rettighetene vi egentlig skulle hatt krav på. Det er utrolig dumt for vi som er/blir rammet av barnevernet vi blir ikke hørt og vi får heller ikke erstatning når barnevernet drar familier ned og ødelegge et barns liv (Hege Braseth og Hege Michalsen). Barn og unge fra hele Norge skriver inn til barne og likestillingsminister Solveig Horne men hva får vi igjen for det. Jo hun sender det bare videre til fylkesmannen i kommunen man bor i. Så tar de seg av resten ved å drikke kaffe på kontoret og prate med hverandre hele dagen. Fylkesmannen forteller barnevernet at sånn og sånn kan de gjøre det bedre i fremtiden men HALLO ser dere ikke hvordan samfunnet er nå? Forstår dere ikke at barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) gir faen i hva fylkesmannen sier, barnevernet bryr seg jo ikke om det. Det er er helt fryktelig der ute i den virkelige verden for dere som sitter å styrer dette landet klarer jo ikke å se helheten i dette og lever bare i deres egen fantasiverden.

Det er trist at dere som sitter å styrer dette landet ikke kan se helheten i dette og at dere ikke tar barn og unge på alvor og alle de barna som gjør hærverk og tenner på et eller annet osv.. kan dere for faen ikke se at det er et rop om hjelp.  Vi barn og unge må jo gjøre et eller annet for å bli hørt her i dette fucka samfunnet men selv ikke da så blir vi ikke tatt på alvor og vi blir heller ikke hørt på noen som helst måte. Vi får bare enda en straff for at sannheten ikke skal komme frem i lyset. Det er ingen grunn for å gi barn og unge straff for at vi prøver å åpne øynene på de så ikke ser det allerede og vi er også mennesker, vi har også følelser akkurat som alle andre og vi fortjener og ha et trygt og herlig liv sammen med familien vår. (Jeg) Familier og barn vil ikke være i klørne på de drittsekkene som gjør livene våre til et hælvete.

Norge er ikke en av verdens tryggeste land. Familier og barn føler seg ikke trygge fordi barnevernet har så sinnsykt med makt. Familier rømmer landet rundt for de ikke vil bli fratatt sine barn og barnevernet tar barn på falske grunnlag akkurat som barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen)  gjorde med meg og min familie. Barnevernet gjør så mye skade, og familie og barn må lide hver eneste dag for at de som styrer dette landet ikke kan ta fatt i dette å virkelig se helheten i hva barnevern begår for de driver jo med kidnapping, menneskehandel, folkemord og mishandling og det er rein fakta. Få opp øynene og få fingen ut før barnevernet begår mer faenskap og ødelegger ennå mer for familier og barn.

Sånn seriøst jeg tror ikke samfunnet vil endre seg på noe slags måte for vi har hatt barnevern mye lenger tilbake tid og det er stort sett likt som i dag og hvis de som styrer dette landet ikke klarte å se helheten i hva barnevernet begår så tror jeg ikke de vil se det i fremtiden heller. Jeg har ikke troen på samfunnet eller systemet men jeg har troen på meg selv og at jeg skal klare det jeg vil. 


Vi blogges, toonje.blogg.no

Vi vil ikke ha drittpakker til jul

Javel nå er vi snart i desember og det er alltid sånne dager som dette som er mest slitsomt i forholdt til det som jeg og familien har opplevd. Det som er så kjipt er at vi har alltid hatt en dårlig julaften på grunn av at vi får beskjed rett før jul om at barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) går til ny sak. I 2015 ble vi utsatt for det alvorlige angrepet av barnevernet i Sauda. Vi har vært angrepet av barnevernet hele livet men noen tider var værre enn andre. (Det er så mye og fortelle) Barnevernet er hjernevasking og torturering.  I 2016 så lagde barnevernet drittpakker både før og etter jul. Utrolig nok så har vi opplevd drittpaker til jul vær eneste gang fra(Hege Braseth og Hege Michalsen)

Nå som vi er snart i desember kommer alle tankene og opplevelsene frem ordentlig og det blir ikke trivelig. Hvorfor må alltid barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) gjøre et eller annet som gjør at vi ikke får en trivelig julaften, 17.mai, påske, sommer og ferier. Hvorfor ødelegger de absolutt alt for oss? hvorfor får ikke vi leve på den måten vi selv har lyst til, det er vårt liv så la oss være i fred og begynn å tenk på deres egen fremtid som får konsekvenser for alt faenskap dere har påført meg og min familie.

Det som er litt sånn typisk da syns jeg er at jeg tror at alt kommer til å gå bra og at det ikke kommer til å skje noe. At barnevernet ikke kommer på døra, går til ny sak eller at jeg/vi ikke blir kidnappet på nytt men så skjer jo akkurat det motsatte at barnevernet kommer på døra, går til ny sak og barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen kidnapper oss på nytt. Jeg hater det så nå har jeg sluttet å tro på det fordi alltid så skjer det akkurat det motsatte av det jeg ikke vil skal skje.

Dere ødelegger livet mitt. (Hege Braseth og Hege Michalsen) slipper kanskje unna med  sånn samfunnet fungerer i dag. Men de slipper ikke unna meg. Jeg er ikke så lettlurt så visse andre er.

Jeg la ut et innlegg for ikke så lenge siden ?drittpakker til jul? bare trykk på linken under

                    http://toonje.blogg.no/1501251436_drittpakker_til_jul.html

Vi blogges, toonje.blogg.no

Brev fra meg til meg

Brev fra meg til meg --->

Kjære Tonje

Dette fortjener du virkelig ikke. Du fortjener å bli behandlet med respekt og folk som lytter på det du har og si og som respekterer alle dine behov. Barnevernet gjør ikke det, de bryr seg ikke, de hører ikke på deg for alt som betyr noe for de er å gjøre livet til et hælvete for deg og ødelegger alt du har og som har noe betydning for deg. Familien din er det viktigste du har og og du er glad i dem og de er glad i deg og sånn har det alltid vært og det har ikke vært noen problemer i din familie. Alt er perfekt NEI det stemmer ikke for ingenting er perfekt men det er det barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) mener at Alt skal være perfekt men hvorfor det? Perfekt er kjedelig. Man trenger ikke ha en Perfekt familie for og ha det bra og ha et godt liv. Tonje, du har det bra og du har det godt hos familien din og ingen skal noen gang få ta deg fra familien din igjen og ødelegge mer av livet ditt. Barnevernet hold dere langt unna (Hege Braseth og Hege Michalsen) for dere er noen falske drittsekker som burde komme seg lagt ned til hælvete og aldri bli sett igjen.

Du er lei, sliten og du orker ikke mer. Jeg skjønner det men ikke vær det for du skal få lov til å være glad nå.  Barnevernet skal ikke få skade deg mer eller nærme seg for da får de med meg å gjøre (Hege Braseth og Hege Michalsen). Vær en glad jente for det kler deg best, men jeg vet. Ikke si det en gang. Du vil ikke leve, det vil ikke jeg heller men det må vi bare for du kan ikke gi deg nå som du har kommet så langt og jeg vet det er tungt og slitsomt når du ikke får tatt de djevlene (Hege Braseth og Hege Michalsen) på noen slags måte eller den måten du ønsker.  Når du blir angrepet av barnevernet så skulle du hatt rettigheter til og forsvare deg og din familie og du skulle hatt rettshjelp på det. Du er sterk som faen og ingen greier å ødelegge selvtilliten din du har ikke så god selvtillit på andre områder men akkurat dette med barnevernet og de traumatiske opplevelsene med barnevernet har du god selvtillit på.

Du er den jenta som tar fatt i ting og du gir ikke opp samme hva. Jeg tror du tar mer fatt i ting enn det regjeringen/staten gjør fordi de gjør jo INGENTING, de bare driter i alle de barna og familiene som må lide for det barnevernet gjør. De skal jammen meg få til ansvar for all faenskap de gjør for de skal ikke få slippe unna (Hege Braseth og Hege Michalsen) De er bare så jævlig egoister og falske drittsekker.

Det er ikke familier eller foreldrene som det er noe galt men det er barnevernet det er noe galt med og det må feile de noe helt sinnsykt oppi det hode de har for å bryte lovene og reglene og bare ta barn fra deres hjem uten noen grunn. Barnevernet bare går å tar og tar barn og de mishandler familier og barn på det groveste så hvis du sitter her å leser på min blogg og mener at det er familier og foreldre det er noe galt med så tenk deg grundig om for det stemmer ikke. Det er barnevernet det er noe fryktelig galt med og barnevernet skulle blitt fjernet med en gang.

Dette var et lite brev fra meg til meg som jeg hadde lyst å skrive.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet

Drømmen om å få barnevernet fullstendig fjernet vil alltid være et tema (Hege Braseth og Hege Michalsen). Har ikke opplevd noe verre enn barnevernet for barnevernet er det verste man kan oppleve i et land som dette. Barnevernet gjør meg redd og usikker på meg selv. Barnevernet tvinger meg og tar meg mot min vilje ?Barnets beste? er ikke å ta barn ut av hjemmet og det er ikke å tvinge de med på noe som de absolutt ikke vil være en del av. Det er ikke ?Barnets beste? å komme med trusler til familien og ?barnets beste? ligger jo i ordet barnevern så jeg skjønner ikke hvorfor det heter barnevern når det burde hete Barne-ødelegger for det sier seg selv det. (Hege Braseth og Hege Michalsen)

Barnevernet gjør det vondt å leve for jeg får vondt inni meg hver dag både på grunn av det jeg har vært utsatt for selv og alle de barna som lider og blir utsatt for all faenskapen barnevernet gjør nå. Jeg godtar ikke sånn verden fungerer nå/jeg godtar ikke sånn systemet i barnevernet er i dag. Jeg tror alle kan vær med å bidra her det er bare det at ingen vil, ingen vil ta ansvar for det barnevernet har satt i gang og staten vil jo ikke betale en haug med penger for og legge det ned eller lage et annet system. Men hva med alle de barna og familiene som har blitt utsatt for grove ting under barnevernet og hva med alle de barna og familiene som blir utsatt for det akkurat nå. Skal ikke de ha noen rettigheter eller rettshjelp for all skaden som barnevernet har påført og jeg vet at en sånn skade ikke reparerer de skadene som har blitt gjort på det barnet/ familien men man burde få erstatning for det.

Jeg har ingen rettigheter eller rettshjelp fordi systemet ikke fungerer slik det burde gjort. Jeg og familien min ble utsatt for ekstreme gove ting i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) men hva får vi igjen for det egt, enda mer ekstreme grove ting vi må oppleve på nytt og på nytt.

 

FUCK OFF skaff dere et liv sier jeg bare Sauda kommune/Sauda barnevern (Hege Braseth og Hege Michalsen).  Hege Michalsen du tror at du vet alt og kan alt. Du mobber andre for utsendte det er ikke voksent men selvfølgelig jeg burde jo vist at du ikke har lært noenting på skolen så kanskje du skal gå noen år om igjen. Du kidnapper barn og ødelegger familier og gjør livene våre til hælvete og etterpå tror du at alt er så bra og fint. Hege Braseth du er en kopi av Hege Michalsen så spør du meg så er dere begge djevlene her som burde komme seg til hælvte med en gang. Dere begge kunne vært i slekt med Adolf hitler for og si det sånn.

Tone Rasmussen Birkeland, Åshild Åbø Eeg og Ingunn B Svandal skaff dere en jobb som passer bedre til personligheten deres for skole er det hvertfall ikke. Tone Rasmussen Birkeland hvorfor står du der som en voksen og ler meg rett opp i tryne og mobbe andre. Ingunn B Svandal hvorfor i hælvete er du rektor på Austarheim Skole i Sauda når du ikke klarer å løse mobbeproblemer

Roger Haraldsen ta deg sammen og kutt all kontakt med Hege Michalsen for det er tydelig at hun gir deg dårlig innflytelse.

Wictor juul hvorfor jobber du i det hele tatt som rådmann når du ikke takler å være ansvarlig nok til å ta den jobben på alvor, du kan heller være vaskehjelp for der trenger du ikke ta jobben så alvorlig.  

Solveig Steinsland og Synne fatnes skorpe det er rart dere var ansatt i barnevernet med alle de personlige problemene dere hadde, er det ikke bedre å bli lagt inn på psykiatrien eller noe sånt da. Der får dere gratis hjelp, hvor flott er ikke det.

Thomas Breivik politi er ikke noe for deg så gå å skaff deg en litt mer ordentlig jobb så du ikke trenger å sitte inne på stasjonen hele dagen og slite ut alle dine ansatte. Gå tilbake til fotballbanen så du kan sparke ballen hardt i tryne på Hege Braseth og Hege Michalsen for jeg tror de trenger å kjenne på hvordan det er å ha det vondt og bare brekk noen bein så de kjenner det ekstra godt i hele kroppen.

Merete Herheim du jobber jo i MOT så hvorfor har du ikke MOT til å bry deg om andre.

Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen Fuck det beredskapshjemmet for det er ikke verd å hjelpe barnevernet når dere bidrar med menneskehandel/barnehanel. Barnehandel fører til at et barn kan føle seg lite verdt. Per Otto Sørensen jeg synes du skal gå til de som er like gamle som deg for det er ekkelt hvis du går på mindreårige for jeg følte virkelig at du gjorde det og det var bare ekkelt og skremmende. Astrid Sollid Sørnsen ikke vær så stor i kjeften for du blir ikke bedre av den grunn.

I Sauda bygd er det mye folk som er korrupte og har nære bånd til hverandre som blir inhabile i for eksempel barnevernsaker/politisaker/ nav som rotter seg i sammen for og ta familier som de ikke liker.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Jeg får vondt inni meg fordi jeg må ha det sånn

Jeg får vondt inni meg hver dag og det er et hælvete og jeg vil ikke ha det sånn men hva kan jeg gjøre? Jeg har jo ingen rettigheter og jeg har ikke rett på å forsvare meg selv og min familie en gang og det er veldig trist og vondt, men det er godt jeg har bloggen som jeg kan få utrykke meg på hva slags måte jeg vil og få skrive hele min historie ut til dere som også kanskje har det fuckings barnevernet inni bilde. Det jeg vil oppnå med denne bloggen er å få flere til skjønne hva barnevernet gjør med barn og familie og jeg startet jo med å blogge for jeg var så himla forvirra og jeg var så forbanna dritt lei og det er helt ubeskrivelig hvor jævlig jeg har hatt det selv om jeg ikke har barnevernet på nakken lenger så er det helt jævlig ennå.

Jeg vil bare sprekke av tårer, ord og aggresjon. Jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal få ta knekken på det fuckings barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) når vi ikke en gang har noen rettigheter og er rettsløse. Sauda barnevernet kan jo bare holde på til det uendelige når ingen gidder å ta dette på alvor (Staten\Sauda Kommune) og ikke kan ta tak i dette. Fylkesmannen kan ikke gjøre en dritt, det eneste de kan gjøre er å bare og fortelle de at sånn kan dere gjøre det bedre i fremtiden. Ka faen? Barnevernet driter jo faen meg i alt så det hjelper ikke hva fylkesmannen sier. Jeg er drittlei av alt faenskapen barnevernet gjør og jeg er desperat etter at dette skal ta slutt NÅ! Hvem vet hvor mange barn og familie i Norge de har ødelagt. Så uansett som jeg alltid har sagt så skal Sauda kommune/Sauda barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) stå til ansvar for alt faenskap de har påført meg og min familie.

Jeg hater alt jeg har gått gjennom og jeg har opplevd de verste ting, men det værste er at vi ble rammet av barnevernet og nå vil jeg være preget av det hele livet selv om vi ikke har barnevernet på nakken nå lenger så sliter det på ennå, men ikke like mye som det gjorde når vi hadde barnevernet på nakken, men det gjør fortsatt vondt, jeg har mareritt og dette sliter på i hverdagen også som jeg nevnte litt lenger oppe i innlegget. (Hege Braseth og Hege Michalsen) Barnevernet er en farlig skilde som vi må passe oss godt for så ikke snu deg tilbake når du tror alt er bra for de kommer bare rasende fra alle sider og vinkler for og gjøre livet ditt til et hælvete og enda verre. Barnevernet gir traumatiske opplevelser, de ga meg traumatiske opplevelser og nå vil det prege meg hele livet mitt. Når man har blitt rammet av barnevernet da er det allerede for sent å fikse opp i alle feilene som de har begått for vonde traumatiske opplevelse sitter fast inni deg hele livet og jeg vil aldri kunne ha et liv som før.

Jeg tenker å starte en demonstrasjon mot barnevernet her i Stavanger, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få det til så kan noen bidra med noe positivt til at jeg kan lage en demonstrasjon? Jeg må skaffe nok folk og masse annet men Rune Fardal har sagt at han kan bidra med noe og det er jo kjempe bra. Hvis du vil bidra med noe så er det kjempeflott bare send meg en melding på Facebook.

Kontaktes på Facebook: https://www.facebook.com/public/Tonje-Omdahl

Vi blogges.toonje.blogg.no

Fylkesmannen og tilsynssak

Hei dere, først nå vil jeg fortelle at jeg var på møte med fylkesmannen Torsdag i forrige uke i forbindelse med tilsynssaken. Fylkesmannen ville stille meg og broren min 18 spørsmål som omhandler Sauda barnevern. Jeg stilte selv noen spørsmål til de utenom og det var blant annet ?skal ikke barnevernet få straff for dette? Da sa de at de ikke hadde rettigheter til å gi de noen som helst form for straff ikke en gang å si fyfy. De kan bare gi beskjed om at sånn og sånn kan de gjøre det bedre i fremtiden (retningslinjer)

Det er ganske dumt at ingen kan gjøre noe med systemet i barnevernet bare for at de har så mye makt. Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen i Sauda) vil jo bare fortsette å gjøre mer skade på familie og barn for må ikke tro at de hører på hva fylkesmannen ber dem om å gjøre når de ikke engang kan si fyfy.

Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) følger ikke lovene og reglene men de får ikke straff for det, hvorfor? Jeg takler ikke at barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) går rundt der og tror at de er noe og går rundt å skal gjøre så mye skade på familie og barn de bare kan. Og når vi som blir rammet av dette faenskapet så har vi ingen rettigheter for og gjøre noe som helst da er vi rettsløs.

Nå har Hege Braseth fått jobb i Suldal barnevern som konsulent for og gjøre mer skade på familier for det var vel ikke mer familier i Sauda og gjøre skade på. Det er Knut Atle M. Seim som er sjef i Sauda barnevern nå og ikke Hege Michalsen som er blitt en liten saksbehandler.

Da barnevernleder Hege Michalsen ikke ser eller reagerer på sine saksbehandleres oppførsel og væremåte ble det sendt inn bekymringsmelding på saksbehandlere Synne Fatnes Skorpe og Solveig Steinsland til fylkesmannen, etter det ble de redusert til assistenter og sluttet etter noen uker, men fylkesmannen gikk ikke gjennom sakene de hadde hatt befatning med da det er begått alvorlige feil fra disse to, og mange familier har mistet sine kjære og blitt ødelagt opp igjennom årene.

Barnevernet gir familie og barn traumatiske opplevelser, opplevelser vi aldri vil glemme, opplevelser som vil påvirke hele livet vårt og som gjør at vi blir syke og blir usikker på oss selv. Barnevernet truer hele barndommen min og mange andres og vi får ikke gjort noe som helst med det fordi barnevernet har for mye makt. Barnevernet river familier fra hverandre som får en familie og barn til og føle seg utrygg og livredd. (Hege Braseth og Hege Michalsen)

Vi blogges, toonje.blogg.no

Mobbing/trakassering

Hei. Idag så jeg på denne filmen som heter SPIJT og det handler om en gutt som blir mobbet på skolen akkurat som meg men jeg ble jo mobbet fysisk og pysisk på hundvåg opp til 3-4 kl mens i Sauda på Austarheim skole ble jeg mobbet mer i sånn stille mobbing.

Jeg synes du skal ta deg tid til å se denne filmen fordi det er jo noe som angår hos alle og som vi kanskje ikke legger så mye merke til i hverdagen eller at vi ikke gidder å gjøre noe i det hele tatt. Grunnen for at jeg oppfordrer deg til å se denne filmen er fordi jeg synes poenget med filmen kommer veldig godt fram og hva som kan føre til mobbing og trakassering. Så hvis du mobber eller trakasserer en person du ikke liker eller jeg vet ikke jeg men tenk deg om før du gjør noe slik for det kan få konsekvenser i en eller annen grad. Denne filmen kunne vi faktisk sett på skolen også.

Du finner filmen på Netflix og jeg håper virkelig du vil forstå hvor alvorlig det er å bli utsatt for mobbing og hvis du ser eller hører noen som blir mobba/trakassert så ta tak i det og ikke bare la det gå av seg selv. 

Traileren: https://www.youtube.com/watch?v=ZkYN8S-rkKs

Vi blogges, toonje.blogg.no

Trakassering/mishandling

Barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) kidnapper barn, tar barn mot sin vilje og torturerer og mishandler til de knekker sammen og heldigvis for det så så holdt jeg meg oppe selv om det var vanskelig og slitsomt. Barnevernet er så truende og farlig at jeg anbefaler deg å holde deg så langt unna dem som mulig (Hege Braseth og Hege Michalsen)

John Alvheims TI BUD:

Ti bud til dem som kommer i barnevernets søkelys:

1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.

2. Ta straks kontakt med en advokat.

3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk - du kan få behov for det.

4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.

7. Påklag alle beslutninger.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.

10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger - eller klar deg selv.

 

Barnevernet driver med menneskehandel (Hege Braseth og Hege Michalsen) med å kidnappe og ta barn ut av hjemmet og plassere i fosterhjem, beredskapshjem og institusjon for og tjene penger (Hege Braseth konsulentfirma) og får en stjerne i boka (Hege Michalsen tidligere barnevernsjef)

Det kan se likt ut at barnevernet og hitler er i slekt med hverandre når begge parter driver med folkemord og ødelegger mennesker/barn og familier. Barn blir helt ødelagt og knust sånn som barnevernet holder på og fucke opp familier og tar barn ut av hjemmet, trakasserer osv..

Barn og familie blir mishandla av barnevernet. (Hege Braseth og Hege Michalsen) de skader og prøver å kontrollere barn og familie.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Skammelig av barnevernet

Barnevernet i Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) har ennå ikke meget seg til å melde flyttemelding tilbake hjemme med de konsekvensene det får for meg så blir all post sendt til Lindøy først som jeg skreiv i det forrige innlegget: Flyttemeling.

De har like så ikke meget seg å dekke utgiftene familien hadde med besøk i veggli. Det er mange måneder siden jeg ble tvangs kidnappet til Veggli, føles ikke lenge siden for jeg kan huske det som om det var i går men uansett så var det i Mai familien var på besøk og da er det lenge siden barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) skulle dekke disse utgiftene men har ennå ikke gjort det.

Som dere sikkert vet så har jeg jo sendt inn det brevet til barn og likestillingsministeren og jeg fikk et brev tilbake for et par måneder siden og fylkesmannen skulle opprette en tilsynssak som jeg har da skrevet i et par innlegg og det vet dere. men det går nok så treigt og tar alt for lang tid med fylkesmannen og føler at jeg ikke kommer noen vei med det. jeg fikk vite at det var opprettet en tilsynssak rett før tingretten.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Jeg var på intervju på Family Channel i Bergen

Okey så nå har jeg vært i Bergen og filmet inn videoopptak på Family Channel og da reiste jeg med Fjordline båten til Bergen så kjørte jeg opp til studio med Rune Fardal og det var en god følelse og fortelle min historie om barnevernet og hvordan Sauda (Hege Braseth og Hege Michalsen) har holdt på å ødelagt og trakassert meg og min familie. Jeg skriver jo blogg også som er en fordel når de i barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) holder på sånn, det de gjør er rett og slett å teoretisere familien min. Jeg legger video/opptaket under så hvis du ikke har sett den ennå så kan du se den her og gjerne del og spre den med alle du kjenner. Tusen takk

Vi blogges, toonje.blogg

Flyttemeling

Da jeg var på Lindøy og fikk flytte hjem tilbake til pappa i Juli i påvente av tingretten som skulle være i August der barnevernet (Hege Braseth) skulle fortelle at de trekker saken mot meg men barnevernet (Hege Braseth) har ennå ikke fått meget seg til å melde flytting tilbake til hjemme med de konsekvensene det får for meg så blir all post sendt til Lindøy først.

Dere lesere tenker vel at det kan min pappa gjøre noe med men systemet fungerer ikke slik da det kun er de som bor under samme tak min far kan bytte adresse på. Man skulle tro at profesjonelle folk som Hege Braseth visste dette men her gjør hun seg veldig dum og vanskelig.

Vet dere hvorfor barnevernet (Hege Braseth og Hege Michalsen) tapte i 3 rettssaker.
Jo fordi de baserer alt på løgn og fantasier og Hege Braseth med sitt konsulentfirma har så lyst å vinne for og få flere saker fra barnevernet Sauda.

Toonje.blogg.no

Kidnapping del 2 (Hitler tendenser)

Dette innlegget er om kidnapping del 2.

Noen måneder etter nemnda saken så fikk vi en mail om at nå har Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen funnet en plass. Det var en fucka mail å ta inn over seg og jeg klarte ikke å skjønne at det virkelig skulle skje en gang til. Det stod at de hadde funnet en plass i veggli som ligge i Buskerud og jeg begynte å gråte og jeg søkte det opp på google for å finne ut hvor det lå. Jeg satt i bilen med pappa fordi jeg skulle sove hos venninna mi fordi det var helg og det var så jævlig dritt. Jeg gråt og gråt og prøvde å holde tårene inne men det klarte jeg ikke. Vi hadde bare 1 uke på oss før jeg ble tatt/kidnappet og jeg ville ikke dra fra familien min, stavanger og vennene mine.

Jeg var bare helt utslått og gruet meg sånn og jeg synes det er så feil å ta meg uten mitt samtykke. Det er jeg som skal leve mitt liv, ha det bra og jeg skal ikke la andre få leve livet mitt for meg for det klarer jeg helt fint selv men jeg fikk jo ikke leve mitt eget liv som jeg ville. Jeg ville være hjemme med familien min fordi det var der jeg følte meg trygg og har det bra. Jeg synes at det er ufattelig frekt og fuckt at jeg ikke får bestemme hva som er det beste for meg. Oppi alt dette så følte jeg for å starte blogg og skrive om min historie og her sitter jeg og jeg følte meg også ganske så hjelpesløs, hele familien følte seg hjelpeløse og vi har alltid følt hos nedtrykt og trakassert av Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen med sin venn Thomas Breivik (politi) de hengte oss ut i bygda som gjorde at vi måtte flykte derfra.

Når dagen kom så våknet jeg med en klump i magen og hadde vondt i hode og hele pakka. Jeg måtte vær klar til kl 12 for da kom de drittsekkene Hege Braseth og Knut Atle M. Seim (nåværende barnevernsjef i Sauda) Jeg ville ikke pakke noen ting iogmed at jeg ikke vil dette her men jeg tok med meg ryggsekken og pakket ned pc, pc lader og tok med meg mobil og sånt men jeg tok ikke med noen klær fordi jeg hadde bare de klærne jeg hadde på meg når de kidnappet meg Hege Braseth og Hege Michalsen. Jeg ville ikke ta med noen ting fordi det var ikke dette jeg ville, jeg ville være hjemme med familien min og de kunne ikke forvente at jeg skulle ta med ting når jeg selv ikke ville dette. Jeg var helt ødelagt og følte meg ganske trist og jeg savnet familien min med en gang.

Dette var et mareritt og jeg fikk bare samvær med familien min en gang i måneden så var det grusomt langt unna hjemme så det tok 8 timer og kjøre. Når jeg kom frem ville jeg bare slå opp pcen og få nettet og komme meg på skype så jeg kunne skype med familien og vennene mine. Jeg ville ikke ha noe som helst kontakt med Per Otto Sørensen og Astrid Sollid Sørensen (fosterforeldrene) eller noen andre, bare familie og venner.

Jeg følte meg så isolert på den lille plassen Veggli og jeg følte meg så alene og hadde ingen og vær med eller å snakke med face til face med så det var ganske så dritt. Jeg hater Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen er som Hitler. Jeg var ganske sliten over å være så langt vekke fra familie og venner og det miljøet jeg er vandt til. Jeg var trist vær eneste dag og savnet familien min. Det var både skummelt og skremmende og være der i Veggli helt alene men samtidig så var jeg sterk og holdt på mine ord og tanker for det eneste jeg ville var hjem til familien min igjen.

Vi blogges, toonje.blogg.no

Kidnapping del 1

I dette innlegget vil jeg beskrive del 1 av hvordan jeg følte meg når jeg og familien min ble utsatt for en del ting av Sauda barnevern Hege Braseth og Hege Michalsen. Det var 2016 da vi bodde i Sauda og barnevernet Hege Braseth og Hege Michalsen tok oss ut av skolen og kjørte oss til Stavanger fort og gale (kidnapping).Jeg var livredd og det var en en jævlig vond opplevelse. Jeg kan huske at jeg var redd og usikker på meg selv og hadde tanker og følelse om at jeg ikke ville leve mer siden jeg var så redd og jeg bare visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg ville bare hjem til familien min men alle sammen ble jo kidnappet og det var bare et mareritt. Det var skummelt og ekkelt å bli kidnappet og det var bare en helt sinnsyk opplevelse. Jeg gråt hele tiden og det eneste jeg tenkte var og få familien min tilbake og komme hjem igjen.

Det ekleste og skumleste jeg kan huske er når vi ble kjørt til barnehuset men på kvelden fikk jeg helt panikk fordi jeg fikk ikke tak i pappa, jeg prøvde å ringe til pappa men ingen svarte og da ble jeg kjempe redd og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg fikk bare helt panikk og hjerte begynte å slå hardere og hardere og jeg gråt livet av meg. Jeg hadde aldri opplevd den følelsen før og det var bare ekkelt og ubehagelig. Jeg lå på gulvet inntil en vegg da og prøvde å få tak i pappa men jeg hadde bare noen % igjen med strøm på mobilen og jeg hadde ikke laderen med og jeg gråt og gråt. Jeg sklei nedover veggen som om livet var helt ødelagt og jeg fikk så vidt puste og jeg gråt og gråt. Familien og livet er jo ødelagt nå for etter så mange år med barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michalsen har holdt på å hengt over nakken på oss og ikke lat og være i fred. De har absolutt ødelagt alt for faen.

Etter denne forferdelige hendelsen så var jeg tilogmed redd for og gå på skolen og for og gå ut fordi jeg var redd for at de kom å kidnappet oss en gang til. Og jeg var redd for å delta i noe som heter MOT på skolen for det var en som het Merete Herheim som var leder i MOT og jobber også i barn-fam. team, som var med på kidnappingen.

Det kommer en del 2 om ikke lenge så følg med. Poenget med dette innlegget var å beskrive hvordan jeg følte meg når jeg ble utsatt for dette og hvordan det påvirket meg. Jeg hadde masse tanker og følelser når dette skjedde så jeg ville bare fortelle hvor fælt og skummelt det var og bli kidnappet på falsk grunnlag som Hege Micalsen stod bak.

Jeg har skrevet om denne historien lenger nede i bloggen da vi ble kidnappet alle sammen sammen så hvis du vil lese det så må du nesten bla ned å se om du kan finne det. Hadde satt stor pris på om du gjorde det.

Vi blogges, toonje.blogg.no

 

Tar aldri slutt

Dette tar aldri slutt, faen altså nå fikk vi flere brev i postkassen fra barnevernet dette visste vi jo at skulle skje men det bare går så fryktelig inn på meg at de bare fortsetter og fortsetter. Jeg blir bare så jævlig forbanna sint hver gang det hælvetes barnevernet kommer på døra/trakasserer hos eller vi får et brev i postkassen. Det er Hege Braseth i Sauda barnevern som har sendt en ny bekymringsmelding til barnevernet i Stavanger om det samme hele tiden. Nå har Sauda barnevern tapt i 3 saker (to i nemda en i tingretten) Hege Braseth og Hege Michalsen og enda så vil de faen meg ikke gi seg. De kommer til å holde på til vi er 18 år, jeg bare vet det.

Jeg blir bare så lei av at det ikke kan ta slutt. Jeg og familien min vil være i fred fra det hælvetes barnevernet. Jeg vil ikke ha noe med de å gjøre, jeg vil leve mitt liv sammen med min familie uten de fuckings folka i barnevernet. Brenn ned det hælvetes barnevernet.
Når barnevernet holder på sånn så går det utover skole og helsa og søvn osv.. I brevet stod det at de skulle gå til undersøkelse, ikke faen. Jeg vil ikke ha de på dørene, jeg vil ikke ha de inn og jeg vil ikke ha noen som helst dialog fordi de ødelegger livet mitt og familien fordi mitt liv og min familie har blitt ødelagt nok. De har vært tusen ganger på dørene før nemnda saken i Februar på grunn av ordrer fra barnevernet i Sauda Hege Braseth og Hege Michalsen.

Jeg var på møtet med advokaten på Fredag angående det med den tilsynssaken med fylkesmannen. Nå har advokaten sendt det skrive til fylkesmannen så får jeg håpe at de vil ha et møte med meg også sånn at de hører på begge parter og ikke bare en. Da tok jeg opp at nå har Hege Braseth sendt en bekymringsmelding til barnevernet i Stavanger og at de går til undersøkelse. Hvis noen ikke er klar over det så sliter det på alt sammen. Men de skal ikke få slippe inn fordi jeg og ingen andre i familien har lyst å ha noe som helst med de å gjøre, det har me aldri hatt og skal aldri i livet ha det heller. Barnevernet kan dra seg langt til hælvete og aldri komme tilbake, de er bare en hau med løgnere og de er drittsekker som driver med barnemishandling, barnehandel og tortur mot barn og familie. Dette må vi få en slutt på.

Toonje.blogg.no

Les mer i arkivet » Februar 2018 » Januar 2018 » Desember 2017