Innfring i ytringsfrihet - ut p tur med Knut Atle Seim

I denne filmen gir Rambo som kokk og slakter en innfring i ytringsfrihet. Det gis et svar p grsdagens notis i avisa Ryfylke (4. april 2018) hvor jurist Dagny Reilstad ved Stavanger politikammer uttalte seg om saken. Samtidig forklares det hvorfor politianmeldelsen i saken er en forbrytelse mot demokratiet, fordi den mest sentrale personen bak anmeldelsen er en politiker ved navn Knut Atle Seim. Alt innhold p denne kanalen er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene gr foran norsk lov. Alt innhold p denne kanalen er kunst. Seeren er selv ansvarlig for sine egne tolkninger av kunsten.

0

Skriv en ny kommentar